COM MANTENIR LA PISCINA EN CONDICIONS A L’ÈPOCA D’HIVERN

TRACTAMENT D’HIBERNACIÓ

Índex:

Hibernació de les piscines 

Hibernar una piscina es una operación de mantenimient anual que permet preservar la piscina i els equips de filtració durant l’hivern quan no s’utilitza.

L’hibernació total consisteix en una neteja completa, baixant lleugerament el nivel d’aigua, cobrint la piscina amb una lona d’hibernació i tallant el sistema de filtració.

Quan hibernar la piscina

La hibernació d’una piscina es realitza quan l’aigua descendeix a partir de una temperatura de 12 graus. Retrasar la hibernació de una permet mantenir l’aigua més neta i durant més temps. 

Què és la eutrofització (putrefacció)? 

El procés d’eutrofització de les piscines, comença quan el propietari deixa de desinfectar la piscina quan acaba l’estiu. 

Aquest és el primer error. 

Les piscines s’han de mantenir tan a l’estiu com a l’hivern quan no s’utilitzen.

Perquè sinó comencen a crèixer les algues, els insectes s’hi acumulen, les fulles també,…

I tot això es pot acabar podrint i donar a l’aigua un aspecte desagradable, disminuint les seves caracteritiques de calidad.

A continuació t’explico pas per pas el que s’ha de fer per poder aconseguir un bon tractament d’hibernació.

Per entendre una mica més els passos a seguir, abans t’introdueixo una breu explicació de que és el Ph.

Què és el ph?

El ph es una mesura de l’acidesa o basicitat de l’aigua.

El PH s’expressa amb una escala logarítmica entre els valors 0 (alta acidesa) y 14 (baixa basicitat).

L’aigua amb un valor de ph menor a 7 és acida i si es major, es bàsica. 

Es indispensable controlar i ajustar el ph, si es necessari s’ha de fer cada dia.

El valor ideal del ph ha d’estar sempre entre 7’2- 7’6

Quins efectes nocius té que el Ph sigui massa alt?

Unl ph alt pot provocar els següents efectes:

 • la disminució d’una bona desinfecció de l’aigua de la piscina
 • aigües tèrboles
 • irritacions als ulls i mucoses
 • destrucció de la capa protectora natural de la pell
 • precipitacions de cal en l’aigua amb formació de incrustacions

Quins efectes nocius té que el Ph sigui baix?

El ph baix pot provocar: 

 • corrosions en els materials de metal
 • deteriorament del vas
 • irritacions del ulls i les mucoses
 • us excessiu de desinfectant

La regulació del ph es el primer pas per tenir una aigua saludable i respectuós a la pell. A més, quan no es manté dintre de l’interval ideal, la resta de pasos pel tractament de l’aigua no funciona adequadament. 

I quines són les avantatges de controlar el Ph?

 • El confort del banyista 

Si l’aigua és massa àcida, pot perjudicar la pell de la persona que s’està banyant. Val la pena tenir-ho en compte per a que no se’ns ressequi.

 • Preservar els materials de la piscina 

Igual que en el punt anterior, si l’aigua és massa àcida o massa bàsica, això pot perjudicar els materials de què està feta la piscina. A curt termini no es notarà gens. Però a llarg termini, mica en mica, s’aniran deteriorant.

Quins són els pasos a seguir per a un bon tractament de l’aigua de la piscina?

Pas 1 

Quan la temperatura de l’aigua de la piscina estigui per sota dels 15 graus, ajusta el PH amb CTX- 10 Ph minorador de Ph o CTX-20 Ph+ incrementador de Ph entre 7,2 y 7,6 i realitza una cloració de xoc amb CTX que serien 15 gr. Per cada m (3) d’aigua.

Pas 2

Deixa en funcionament el filtre. 

A l’endemà afegeix l’invernador CTX-550 WinterStar o CTX-551 WinterStar liner si la seva piscina es de fibra, liner o polièster ( 5 litres per cada 100 m (3) d’aigua. Aquest procediment estabilitza l’aigua perquè no creixin algues, neixin insectes, cucs, microorganismes, etc.

Pas 3

Analitzi l’aigua per tenir un Ph entre 7’2 i 7’6, sinó corregiu con CTX-10 Ph minorador de Ph o CTX-20 Ph+ incrementador de ph i deixi en funcionament el filtre durant 8 hores per aconseguir una perfecte distribució del producte a l’aigua.

Pas 4

Realitzi una neteja de filtre amb CTX-55, que es un descrustant de filtres, recordi fer un bon contrarentat i esbandeix despres la neteja del fintre i cobreixi la seva piscina amb un cobertor per protegirla al complert.