PISCINA DE SAL O DE CLOR

Us expliquem les principals diferències entre les piscines de sal i de clor.